• Türk aile ve ahlak yapısına uygun sohbet etmelidir,

  Siyasi, kültürel veya dini savunuculuk yapmamalıdır,

  Reklam içerikli hiçbir mesaj göndermemeli, rumuz almamalıdır,

  Küfür, hakaret içerikli hiçbir mesaj göndermemeli, rumuz almamalıdır,

  Diğer kullanıcıların özel bilgilerini paylaşmamalıdır,

  Cinsellik ifade eden rumuzlarla global kanallara girmemelidir,

  Zorlayıcı ve itici davranışlarda bulunmamalıdır,

  Bulunduğu kanalın genel düzenine göre hareket etmelidir,

  Kişisel ve özel bilgilerini (adres,tel vb.) kimse ile paylaşmamalıdır,

  Kanala veya özele saldırı sayılabilecek hareketlerde bulunmamalıdır.